Το έργο αφορά στη μελέτη στατικής επάρκειας ξενοδοχειακού συγκροτήματος συνολικής επιφάνειας 2000m² στη Σαντορίνη. O έλεγχος έγινε το 2020 τόσο με τον ΚΑΝΕΠΕ όσο και με τον Εωρωκώδικα 8, Μέρος 3, με τη χρήση του πακέτου SeismoBuild.