Το έργο αφορά στην προσθήκη κατ’ επέκταση τμήματος κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σε πολυκατάστημα τροφίμων στο Μενίδι. Για τις ανάγκες της νέας κατασκευής πραγματοποιήθηκαν καθαιρέσεις σημαντικού τμήματος του φέροντος οργανισμού του υφιστάμενου τμήματος. Η κατασκευή νέων θεμελίων πραγματοποιήθηκε κάτω από το υφιστάμενο υπόγειο του κτιρίου, ενώ πραγματοποιήθηκε και υποβιβασμός υφιστάμενης πλάκας του κτιρίου.

Σημειώνεται ότι η στήριξη των αμφιέρειστων πλακών οροφής υπογείου και ισογείου της προσθήκης από την πλευρά του καταστήματος έγινε αποκλειστικά με βλήτρα πάνω στις δοκούς του υφιστάμενου τμήματος του κτιρίου.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν το φθινόπωρο του 2012.