Το έργο αφορά στον υποβιβασμό πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος (με καθαίρεση και επανασκυροδέτηση) κατά 0.50m σε κατάστημα supermarket στην Κερατέα Αττικής. Η σύνδεση με τις πλάκες και τις δοκούς περιμετρικά πραγματοποιήθηκε με διατμητικά βλήτρα καθώς και την κατασκευή δύο νέων δοκών.

Το έργο κατασκευάσθηκε σε 10 ημέρες, τον Ιούνιο του 2013.