Στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό τοπίο του κατασκευαστικού τομέα η ΑΛΦΑΚΑΤ ΑΤΕ έχει επιλέξει ως βασική στρατηγική επιλογή τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε τεχνικά έργα πέρα των συμβατικών κατασκευαστικών λύσεων και την εξειδίκευση σε εφαρμογές που απαιτούν ειδικές γνώσεις και προϋποθέτουν ιδιαίτερη υποδομή και εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό έχει καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την εκπαίδευση και εξειδίκευση των στελεχών της σε ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους. Απώτερος στόχος είναι η εισαγωγή και ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, τόσο στο τεχνικό όσο και στον οικονομικό-επενδυτικό τομέα, μέσα από τοπικές και διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες, βασισμένες σε μια μακροπρόθεσμη θεώρηση της απόδοσης των επενδύσεων.

Συγχρόνως, αντιλαμβανόμενη τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες, που δημιουργούνται με την ταχεία ανάπτυξη των νέων ανελαστικών μεθόδων ανάλυσης κατασκευών σε παγκόσμιο επίπεδο, η εταιρεία στράφηκε με δυναμισμό στον τομέα παραγωγής εξειδικευμένου λογισμικού για την αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενων φορέων, έχοντας στόχο για σημαντικές επενδύσεις στο τομέα αυτό στα επόμενα χρόνια.

Η ΑΛΦΑΚΑΤ Α.Τ.Ε. έχει σαν βασικό στρατηγικό στόχο να εδραιωθεί ως μια ανερχόμενη επιχειρηματική οντότητα που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον τεχνικό και στον επενδυτικό τομέα. Η λειτουργία της στηρίζεται σε εξαιρετικά υγιείς και δυναμικούς όρους: τεχνογνωσία, εξειδίκευση, εμπειρία, και πολύ καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση. Στοιχεία που εξασφαλίζουν μια στέρεη επιχειρηματική βάση και εγγυώνται μια σταθερά ανοδική πορεία.