Η ΑΛΦΑΚΑΤ Α.Τ.Ε. μέσω μια σειράς στενών συνεργασιών σε θέματα έρευνας, μελέτης και κατασκευής έχει καταφέρει να βρίσκεται στην αιχμή της τεχνογνωσίας σε τομείς, όπως οι επισκευές και ενισχύσεις υφισταμένων κατασκευών και η διαχείριση εγκαταστάσεων, κλάδοι που θα γνωρίσουν ραγδαία ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, τόσο στη Ελλάδα, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρακάτω παρατίθεται ένας κατάλογος με τις Εταιρείες και Πανεπιστήμια με τις οποίες η εταιρεία μας βρίσκεται σε στενή επαφή και συνεργασία σε μόνιμη βάση:

  • – Seismosoft : Η ΑΛΦΑΚΑΤ Α.Τ.Ε. κατέχει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Ιταλικής εταιρείας τεχνικού λογισμικού Seismosoft ltd., που εξειδικεύεται στην παραγωγή προγραμμάτων για την σεισμική ανάλυση των κατασκευών, μέσω γραμμικών και προηγμένων μη γραμμικών μεθόδων. Έχοντας πωλήσεις σε πάνω από 50 χώρες και χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο, η Seismosoft θεωρείται σήμερα μια από τις σημαντικότερες εταιρείες παγκοσμίως στην παραγωγή λογισμικού για την αποτίμηση και την ενίσχυση κτιρίων, γεφυρών κτλ.
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η ΑΛΦΑΚΑΤ, είτε απευθείας είτε μέσω της Seismosoft, είναι σε συστηματική συνεργασία και επαφή με διάφορα τμήματα του ΕΜΠ, μέσω ερευνητικών συνεργασιών και προγραμμάτων. Σημειώνεται ότι στο ΕΜΠ γίνεται συστηματικά ευρεία χρήση όλων των πακέτων λογισμικού του Seismosoft.
  • European Centre for Research and Training in Earthquake Engineering (EUCENTRE): Το EUCENTRE είναι ένας οργανισμός για την προώθηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο της έρευνας και της εκπαίδευσης σε θέματα Αντισεισμικής Τεχνολογίας. Διαθέτει εργαστήριο με μια από τις μεγαλύτερες σεισμικές τράπεζες στο κόσμο, και έχει έδρα στην Παβία της Β. Ιταλίας, όπου βρίσκεται και η έδρα της εταιρείας Seismosoft.