Το εξειδικευμένο και άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελεί βασικό κεφάλαιο της ΑΛΦΑΚΑΤ Α.Τ.Ε. και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις υψηλών προδιαγραφών απαιτήσεις των έργων.

Η διαρκής στελέχωση και η συνεχής ανάδειξη, υποστήριξη και επιμόρφωση του προσωπικού αποτελεί σημαντική στρατηγική επιλογή μας και έχει στόχο τη βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Η εταιρεία είναι στελεχωμένη σε μόνιμη βάση με προσωπικό πολιτικών μηχανικών, μηχανολόγων, εργοδηγών, σχεδιαστών καθώς και με άτομα διοικητικής υποστήριξης και ειδικούς τεχνίτες. Ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες συγκεκριμένων έργων συνεργάζεται με γραφεία εξειδικευμένα στους ανάλογους τομείς.