Η ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., συνδυάζοντας σημαντική θεωρητική γνώση στον τομέα των στατικών ενισχύσεων και αποτιμήσεων με τη μεγάλη της κατασκευαστική εμπειρία, μπορεί να προτείνει σε κάθε περίπτωση τις καταλληλότερες επεμβάσεις, προσφέροντας ασφάλεια και οικονομία, πάντα σεβόμενη τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις λειτουργικότητας και τις επιθυμίες του πελάτη. Οι σημαντικότερες διαθέσιμες υπηρεσίες είναι οι παρακάτω:

  • Πλήρης αποτύπωση του φέροντα οργανισμού. Μη καταστροφικοί έλεγχοι αντοχής σκυροδέματος, Αποτύπωση οπλισμού σε δομικά στοιχεία, γεωμετρική αποτύπωση, αποτύπωση θεμελίωσης
  • Μελέτες Στατικής Επάρκειας (ΜΣΕ) για το τον προσεισμικό και μετασεισμικό έλεγχο υφισταμένων κατασκευών
  • Εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας και τρωτότητας των κατασκευών και υπολογισμός του σεισμικού κινδύνου
  • Μελέτες Ενισχύσεων. Προσεισμική ενίσχυση κτιρίων με το νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) και τον Ευρωκώδικα 8. Έκδοση οικοδομικής άδειας.
  • Μελέτες επεμβάσεων, λόγω απαιτήσεων για αλλαγή χρήσεως και πρόσθετα φορτία
  • Μελέτες επισκευών για αστοχίες από σεισμό, πυρκαγιά, διάβρωση κ.λ.π. Αποτύπωση βλαβών φέροντα οργανισμού και οργανισμού πλήρωσης.
  • Εφαρμογή ανελαστικών μεθόδων ανάλυσης υψηλής ακρίβειας (non-linear dynamic & pushover analysis).
  • Μελέτες αναστήλωσης παραδοσιακών κτιρίων από λιθοδομή, σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις αντοχής και λειτουργίας.

Ενδεικτικά Έργα