Η εταιρεία ΑΛΦΑΚΑΤ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται σε ειδικές αναστηλωτικές εργασίες, επισκευές και ενισχύσεις, καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα των εξελιγμένων μεθόδων και τεχνικών ενίσχυσης υφισταμένων κτιρίων. Επενδύοντας συστηματικά στην αυξημένη της τεχνογνωσία πάνω σε ειδικά θέματα αντισεισμικών προσεισμικού και αντισεισμικού ελέγχου η ΑΛΦΑΚΑΤ Α.Τ.Ε. έχει καταφέρει να είναι μια από τις πιο σημαντικές Ελληνικές εταιρείες του κλάδου των ενισχύσεων και αναπαλαιώσεων, ο οποίος έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και θα γνωρίσει ακόμη μεγαλύτερη στο άμεσο μέλλον.

Παράλληλα, η ΑΛΦΑΚΑΤ δραστηριοποιείται στη παραγωγή και διανομή τεχνικού λογισμικού για την ανάλυση, αποτίμηση και ενίσχυση φορέων, παρέχοντας γνωστά πακέτα λογισμικού, όπως το SeismoBuild, το SeismoStruct και το SeismoSignal, τα οποία χρησιμοποιούνται εκτεταμένα τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως.

Ταυτόχρονα, η ΑΛΦΑΚΑΤ Α.Τ.Ε. υλοποιεί πλήθος συμβατικών τεχνικών έργων, τόσο κτιριακών (εμπορικά καταστήματα, σχολικά συγκροτήματα, κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων, παραθεριστικές κατοικίες κτλ.), όσο και έργων υποδομής (έργα λιμενικά, υδραυλικά, οδοποιίας, αστικές διαμορφώσεις κτλ.). Επίσης, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία στην συντήρηση των κτιρίων και εγκαταστάσεων, δραστηριοποιείται στο χώρο της Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, προσφέροντας υπηρεσίες σε σχέση με τον προληπτικό, τακτικό έλεγχο σε ότι αφορά την λειτουργία των εγκαταστάσεων, με την τεχνική διαχείριση και επίβλεψη λειτουργίας των κτιριακών υποδομών, καθώς και με την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και κινδύνων.

Κύριες συνιστώσες της δυναμικής της ΑΛΦΑΚΑΤ είναι η πολύ καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση της, η ευρεία αποδοχή της ως εταιρεία με υγιή κατασκευαστική αντίληψη, η πολυετής εμπειρία, η εξειδίκευση και η υψηλή τεχνογνωσία σε ραγδαία αναπτυσσόμενους κλάδους, η διαρκής εκπαίδευση προσωπικού και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού, καθώς και η ποιότητα και η αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τα παραπάνω στοιχεία πιστοποιούν μια στέρεη επιχειρηματική βάση και εξασφαλίζουν μια σταθερά ανοδική πορεία. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται συνεχώς επενδύσεις τόσο σε έμψυχο δυναμικό όσο και εξοπλισμό, για τη διασφάλιση και την περαιτέρω επέκτασή μιας πρωταγωνιστικής θέσης τόσο στον κατασκευαστικό τομέα όσο στων επενδύσεών.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου των εταιρειών το 2017 ξεπέρασε τα 5,5 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ιδιαίτερη σημασία ότι, παρά την δυσχερή οικονομική συγκυρία και ύφεση των τελευταίων χρόνων, η δραστηριότητα της όχι μόνο δε μειώθηκε αλλά συστηματικά αυξήθηκε.