SeismoBuild – Αποτίμηση & Ενίσχυση Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος

Το SeismoBuild είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση και ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Χρησιμοποιεί την ανελαστική στατική μέθοδο ανάλυσης (pushover analysis) και είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τις μεθοδολογίες σεισμικής αποτίμησης, που ορίζουν οι Κανονισμοί, από την προσομοίωση της κατασκευής έως τις απαιτούμενες αναλύσεις και τους αντίστοιχους ελέγχους.

Η ορθολογική και διαισθητική δομή καθώς και η απλότητά του, τα οποία οφείλονται στο γεγονός ότι είναι το μόνο λογισμικό παγκοσμίως, που είναι εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά σχεδιασμένο για τη σεισμική αποτίμηση και ενίσχυση των κτιρίων, οδηγούν σε μια πολύ ομαλή καμπύλη εκμάθησης ακόμα και για τους μηχανικούς, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων. Το φιλικό γραφικό περιβάλλον αυξάνει σημαντικά την παραγωγικότητα σε τέτοιο βαθμό, που να μπορεί να ολοκληρωθεί η αποτίμηση ενός πολυώροφου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος μέσα σε λίγα λεπτά συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας της τεχνικής έκθεσης και των σχεδίων CAD.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ
ΑΓΟΡΑ ONLINE

Γιατί να το χρησιμοποιήσω

Είναι ένα λογισμικό επικεντρωμένο στη σεισμική αποτίμηση και ενίσχυση

Το SeismoBuild ακολουθεί μία νέα καινοτόμο μεθοδολογία, με την οποία η σεισμική αποτίμηση διαχωρίζεται πλήρως από τις διαδικασίες και τις παραμέτρους σχεδιασμού. Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι η απλότητα και η σαφήνεια. Ο περιορισμένος αριθμός ρυθμίσεων, αποκλειστικά για την αποτίμηση, και η συνεκτική, απλή διαδικασία από την προσομοίωση της κατασκευής έως την ανάλυση, τους ελέγχους και την εξαγωγή της τεχνικής έκθεσης και των κατασκευαστικών σχεδίων, καθιστούν την όλη προσέγγιση απολύτως ευδιάκριτη και κατανοητή.

Δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις μη γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην απλούστευση του SeismoBuild, σε σημείο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μηχανικούς χωρίς ιδιαίτερο υπόβαθρο στις διαδικασίες των πεπερασμένων στοιχείων. Τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες σχετίζονται μόνο με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες (γεωμετρία, υλικά και οπλισμό), ή με παραμέτρους των Κανονισμών, όπως οι στάθμες επιτελεστικότητας, η σεισμική δράση και η στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων. Όλο το τρισδιάστατο δομικό προσομοίωμα (συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων των υλικών, της θέσης των κόμβων, της διακριτοποίησης των πεπερασμένων στοιχείων, της γεωμετρίας, των εκκεντροτήτων-offsets, της κατανομής των μαζών και των κατανομών φόρτισης) δημιουργείται αυτόματα από το πρόγραμμα χωρίς καμία παρέμβαση από το χρήστη.

Έχει πολύ ομαλή καμπύλη εκμάθησης

Διαθέτοντας ένα εξαιρετικά διαισθητικό γραφικό περιβάλλον και μια ευδιάκριτη μεθοδολογία από την μοντελοποίηση του δομήματος έως τους ελέγχους, το SeismoBuild αποτελεί ένα εξαιρετικά εύκολο πρόγραμμα, η εκμάθηση του οποίου μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα λεπτά. Δεν απαιτεί εγχειρίδια χρήσης ή διδακτικά παραδείγματα. Κάθε μηχανικός μπορεί να ανοίξει το πρόγραμμα και να αρχίσει να το χρησιμοποιεί.

Προσφέρει αυξημένη παραγωγικότητα

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί ώστε το πρόγραμμα να μην έχει μόνο γρήγορη εκμάθηση, αλλά και να είναι εύκολο και γρήγορο στη χρήση. Η εισαγωγή των υποστυλωμάτων, δοκών, πλακών και κλιμάκων μπορεί να επιτευχθεί με μόνο μερικά κλικ, ενώ μεγάλες βιβλιοθήκες υλικών έχουν συμπεριληφθεί (π.χ. φύλλα ΙΟΠ). Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος μπορούν να εφαρμοστούν στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων με μία εντελώς αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Περαιτέρω, η εκτέλεση των ελέγχων και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο, ενώ η τεχνική έκθεση και τα σχέδια CAD εξάγονται έτσι ώστε να απαιτούνται οι ελάχιστες δυνατές παρεμβάσεις από το χρήστη για την υποβολή τους.

Όλες αυτές οι δυνατότητες οδηγούν σε ένα εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον, όπου η προσομοίωση και ο έλεγχος της σεισμικής αποτίμησης ή ενίσχυσης πολυώροφων κτιρίων δεν απαιτεί περισσότερο από 1-2 ώρες.

Διαθέτει αυξημένη ακρίβεια και αξιοπιστία

Ο επιλυτής της μη γραμμικής ανάλυσης του SeismoBuild βασίζεται στους προηγμένους αλγόριθμους του SeismoStruct, ενός πακέτου που λαμβάνει υπόψιν τις γεωμετρικές μη γραμμικότητες και την ανελαστικότητα των υλικών και έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς και επαληθεύθει από χιλιάδες χρήστες για περισσότερο από δέκα χρόνια. Η ακρίβεια του επιλυτή στην μη γραμμική ανάλυση πλαισιακών φορέων έχει αποδειχθεί επανειλημμένως από τις πολυάριθμες επιτυχίες του SeismoStruct σε διαγωνισμούς προσομοίωσης κατασκευών (blind prediction contests), όπως μεταξύ άλλων ο διαγωνισμός Concrete Column Blind Prediction Contest 2010 (UCSD, San Diego, USA), που διεξήχθη υπό την αιγίδα των Network for Earthquake Engineering Simulation (NEES) και Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER, Berkeley University) και ο διαγωνισμός του 15ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής (LNEC, Λισαβόνα, Πορτογαλία).

Χαρακτηριστικά του SeismoBuild

Γενικά

 • διεθνές και αγγλικό σύστημα μέτρησης
 • Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα πρότυπα οπλισμού
 • υποστηρίζονται οι Ευρωκώδικες, ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ο NTC-08 (Ιταλικός Κανονισμός)

Προσομοιωτής Κτιρίου Ο.Σ.

 • εύκολη εισαγωγή βασισμένη στο CAD ͘ η κάτοψη του ορόφου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φόντο
 • ενσωματωμένες προκαθορισμένες διατομές τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα ενισχυμένα (με μανδύα) μέλη (ορθογώνιες, σχήματος L, σχήματος Τ, κυκλικές, τοιχεία, κανονικές ή ανεστραμμένες πλακοδοκοί)
 • πολύ γρήγορη εισαγωγή του διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού μέσω των ειδικών διατάξεων οπλισμού του προγράμματος
 • γραφική εισαγωγή πρόσθετων ράβδων οπλισμού σε οποιαδήποτε θέση
 • προκαθορισμένες ομάδες υλικών για τα υφιστάμενα και τα νέα στοιχεία με δυνατότητα εισαγωγής πολλαπλών υλικών στο ίδιο προσομοίωμα
 • εύκολη μοντελοποίηση της ενίσχυσης με φύλλα ΙΟΠ, διατίθεται μεγάλη βιβλιοθήκη με υπάρχοντα ΙΟΠ
 • εύκολη εισαγωγή με μερικά κλικ των υποστυλωμάτων, των δοκών και των πλακών
 • εύκολη εισαγωγή κλιμάκων
 • εύκολη μοντελοποίηση κεκλιμένων δοκών και πλακών
 • αυτόματη διαίρεση του υποστυλώματος ώστε να μοντελοποιηθούν τα κοντά υποστυλώματα
 • προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας, αντιγραφής και επαναρίθμησης των στοιχείων
 • πολλαπλές δυνατότητες έλξης στον κάναβο, σε υφιστάμενα στοιχεία ή στο υπόβαθρο CAD

Κανονισμοί και Πρότυπα

 • εύκολος ορισμός των παραμέτρων των Κανονισμών
 • απλή εισαγωγή των σταθμών επιτελεστικότητας, της σεισμικής δράσης, και της στάθμης αξιοπιστίας δεδομένων
 • εύκολος ορισμός των απαιτούμενων παραμέτρων για τη μη γραμμική ανάλυση, με μια σειρά από προκαθορισμένους συνδυασμούς ρυθμίσεων και σαφείς και λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές από το πρόγραμμα

Μοντελοποίηση Κατασκευής, Ανάλυση και Έλεγχοι

 • μετά την ολοκληρωμένη εισαγωγή του μοντέλου, το τρισδιάστατο δομητικό προσομοίωμα δημιουργείται αυτόματα από το πρόγραμμα (μοντέλα υλικών, κόμβοι, διακριτοποίηση πεπερασμένων στοιχείων, στοιχεία, εκκεντρότητες στοιχείων-offsets, κατανομή των μαζών και κατανομές φόρτισης)
 • οι γεωμετρικές μη γραμμικότητες και η ανελαστικότητα των υλικών λαμβάνονται υπόψη
 • μεγάλη βιβλιοθήκη μη γραμμικών μοντέλων για τα υλικά του σκυροδέματος και του χάλυβα
 • ανελαστικά ραβδωτά στοιχεία με τη μέθοδο των ινών (fibre-based inelastic frame elements)
 • μοντέλα κατανεμημένης πλαστικότητας για ακριβέστερη προσομοίωση της κατανομής της ανελαστικότητας καθ’ ύψος μεγάλων τοιχωμάτων
 • υποστηρίζονται η ιδιομορφική και η ανελαστική στατική ανάλυση
 • χρησιμοποιείται ο προηγμένος, ακριβής και σταθερός μη γραμμικός επιλυτής του SeismoStruct
 • αυτόματος υπολογισμός της στοχευμένης μετατόπισης
 • λεπτομερής παρουσίαση των αναλυτικών αποτελεσμάτων, πίνακες, διαγράμματα και τρισδιάστατα γραφήματα είναι διαθέσιμα
 • τρισδιάστατο γράφημα με τα παραμορφωμένα στοιχεία, αρχεία ταινιών AVI για την απεικόνιση της αλληλουχίας των δομητικών παραμορφώσεων
 • υποστηρίζονται όλοι οι έλεγχοι που ορίζονται στους Κανονισμούς (διατμητικών δυνάμεων, γωνίας στροφής χορδής, έλεγχοι κόμβων, σχετικής μετατόπισης μεταξύ ορόφων)
 • οι έλεγχοι παρουσιάζονται υπό την μορφή πίνακα και σε τρισδιάστατο γράφημα, τα στοιχεία που έχουν υπερβεί την ικανότητά τους επισημαίνονται με κόκκινο

Δυνατότητες Εξαγωγής

 • λεπτομερή τεχνική έκθεση σε μορφή PDF, RTF ή HTML, το ακριβές περιεχόμενο (κείμενο, γραφήματα και πίνακες) και το μέγεθος της έκθεσης καθορίζονται από τους χρήστες
 • σχέδια CAD με κατόψεις, τομές στοιχείων και πίνακες οπλισμού, περιλαμβάνονται ειδικά διαμορφωμένα αρχεία *.ctb
 • εύκολη αντιγραφή όλων των δεδομένων, πινάκων και γραφημάτων σε οποιαδήποτε εφαρμογή των Windows (MS Word, MS Excel κ.α.)