Το έργο αφορά στις τροποποιήσεις στους ψυκτικούς θαλάμους αποθήκης στα Καλύβια Αττικής, συνολικού εμβαδού 60,000m².

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Απριλίου και Μαϊου 2019.