Το έργο αφορά στην ανακαίνιση του κτιρίου σε κατάστημα αλυσίδας τροφίμων στην περιοχή της Λευκάδας, στα πλαίσια της αλλαγής του χρωματικού συνδυασμού της αλυσίδας από μπλε-λευκό σε γκρι-λευκό.