Το έργο αφορά στην ανέγερση του νέου κέντρου Γεροντολογίας της Ιεράς Μητρόπολης Αθηνών στο Δήλεσι Βοιωτίας. Η συνολική δομούμενη επιφάνεια είναι περίπου 4600m2 σε τρία επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο, όροφος), ενώ στην κατασκευή περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου καθώς και η τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος 80 kWp στη στέγη του κτιρίου. Η ανάληψη του έργου έχει γίνει σε Κοινοπραξία με την εταιρία Π. Ι. Σακελλαράκης Α.Τ.Ε.

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 8,790,787.42€, ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν το 2013 και ολοκληρώθηκαν το 2017.