Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ρήσεων σε πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος μπροστά από το ναό της Αθηνάς Νίκης στα Προπύλαια της Ακρόπολης Αθηνών. Η διαμόρφωση λόγω των πολύ στενών υψομετρικών ορίων έγινε κατά το ήμισυ με υποβιβασμό της στάθμης της πλάκας με τριβείο και κατά το ήμισυ με διάστρωση τσιμεντοκονίας. Στο έργο συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή ειδικού δαπέδου πολυουρεθανικής φύσης με χαλαζιακή άμμο στην είσοδο του ναού.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν το Νοέμβριο του 2015.