Το έργο αφορά στην κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκτασης κτιρίου 120m² σε κατάστημα τροφίμων για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων του χώρου έψησης καθώς και ψυκτικού θαλάμου βαθιάς κατάψυξης στο χώρο αυτό. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες, έτσι ώστε στην παράδοση να είναι έτοιμο για λειτουργία.

Στις βασικές εργασίες περιλαμβάνονται η κατασκευή του φέροντος οργανισμού, οι χωματουργικές και οι οικοδομικές εργασίες, οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις κλιματισμού, η κατασκευή ενός νέου WC ΑΜΕΑ κοκ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στις 227.500,00€ και οι εργασίες διήρκεσαν 45 ημερολογιακές ημέρες (Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2014), με πολλές εργασίες να πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μη διακοπεί η λειτουργία του καταστήματος.