Το έργο αφορά στην ενίσχυση πλακών ξενοδοχείου στη Μύκονο. Οι ενισχύσεις προέκυψαν λόγω αλλαγής χρήσης των χώρων του ξενοδοχείου και πραγματοποιήθηκαν με ελάσματα από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP).

Οι εργασίες εκτελέστηκαν το Μάρτιο του 2016.