Το έργο αφορά στη μελέτη και κατασκευή της ενίσχυσης κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα στη Χαλκίδα για την προσθήκη ενός ορόφου καθ’ ύψος. Περιλαμβάνει την κατασκευή μανδυών εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε 30 υποστυλώματα μετά την τοποθέτηση νέων οπλισμών (διαμήκων και συνδετήρων) και την αποκατάσταση της συνέχειας παλαιού – νέου σκυροδέματος με τη χρήση βλήτρων και εποξειδικών ρητινών κ.ο.κ. Επίσης, περιλαμβάνονται και επεμβάσεις στη θεμελίωση με την κατασκευή νέων πεδιλοδοκών από χυτό σκυρόδεμα.

Η διάρκεια του έργου ήταν δύο μήνες (Μάιος και Ιούνιος 2011).