Το έργο περιλαμβάνει την ενίσχυση κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα στην Αγία Παρασκευή για την προσθήκη ενός ορόφου καθ’ ύψος. Εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν, ήταν η τοποθέτηση νέων οπλισμών (διαμήκων και συνδετήρων) περιμετρικά, η κατασκευή μανδύων εκτοξευόμενου σκυροδέματος στα υποστυλώματα ισογείου και Α’ ορόφου καθώς και η αποκατάσταση της συνέχειας παλαιού-νέου σκυροδέματος με τη χρήση βλήτρων και εποξειδικών ρητινών. Προηγήθηκαν επεμβάσεις στη θεμελίωση με την ενίσχυση των θεμελίων αλλά και την κατασκευή νέων από χυτό σκυρόδεμα.

Οι εργασίες ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2011 και ολοκληρώθηκαν στα μέσα του 2012.