Το έργο αφορά στην κατασκευή της ενίσχυσης των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Οινόφυτα συνολικής επιφάνειας 13.000m² περίπου. Η ενίσχυση πραγματοποιήθηκε με μανδύες από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε πάνω από εκατό υποστυλώματα ύψους 10m περίπου, καθώς και με χρήση υφασμάτων και ελασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP).

Οι εργασίες εκτελέστηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2020 και Μαρτίου 2021.