Το έργο περιλαμβάνει την ενίσχυση τοπικά υποστυλωμάτων και δοκών σε κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα στη Χαλκίδα με την κατασκευή μανδύων εκτοξευόμενου σκυροδέματος μετά την τοποθέτηση νέων οπλισμών (διαμήκων και συνδετήρων) και την αποκατάσταση της συνέχειας παλαιού-νέου σκυροδέματος με τη χρήση βλήτρων  και εποξειδικών ρητινών.