Το έργο αφορά στην επέκταση της εγκατάστασης πυρόσβεσης σε ένα βιομηχανικό κτίριο επιφάνειας 40.000m2 περίπου στη Θήβα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στις 250,000.00€, ενώ συμπεριλαμβάνονταν και κάποιες συμπληρωματικές εργασίες, όπως η εγκατάσταση ράμπας ΑΜΕΑ και η κατασκευή WC ΑΜΕΑ, διαγραμμίσεων στο δάπεδο και πυροφαγμών.