Το έργο αφορά στις εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων κτιριακού συγκροτήματος βιομηχανικού κτιρίου (αποθήκη Logistics αλυσίδας τροφίμων) επιφάνειας 40.000m2 περίπου. Εξωτερικά του κτιρίου οι εργασίες περιελάμβαναν αποκαταστάσεις χρωματισμών και επιχρισμάτων, αποκατάσταση διαβρώσεων του συνόλου των μεταλλικών στοιχείων (στέγη, περίφραξη, υδρορροές κλπ.) και κατασκευή αρμών σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Εσωτερικά του κτιρίου οι εργασίες περιελάμβαναν την αποκατάσταση των διαγραμμίσεων του δαπέδου (αποξήλωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων), τη συντήρηση των panel των ψυκτικών θαλάμων, τη συντήρηση και σύσφιγξη μεταλλικών στοιχείων (ντίζες, κιγκλιδώματα κλπ) καθώς και τον έλεγχο υφιστάμενων πυροφραγμών και κατασκευή νέων.

Το έργο ξεκίνησε Δεκέμβριο του 2015 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2016.