Το έργο αναφέρεται στην ενίσχυση του φέροντος οργανισμού με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ενός διατηρητέου κτιρίου από λιθοδομή στην Πρέβεζα. Το κτίριο έχει κατασκευασθεί το 19ο αιώνα, ήταν η κατοικία στην Πρέβεζα του ζωγράφου Γιάννη Μόραλη και προορίζεται να γίνει μουσείο.