Το έργο αφορά στην κατασκευή χώρου έψησης εντός υφιστάμενου κτιρίου αγοράς τροφίμων καθώς και την κατασκευή ψυκτικού θαλάμου βαθιάς καταψύξεως επιφάνεια 45m2 περίπου. Οι εργασίες έγιναν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του καταστήματος χωρίς να σταματήσει η λειτουργία του και χωρίς να γίνονται αντιληπτές οι εργασίες από τους πελάτες.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στις 165.000,00€ και οι εργασίες διήρκεσαν 50 ημερολογιακές ημέρες (Ιούλιος & Αύγουστος 2013).