Το έργο αφορά στην κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκτασης κτιρίου 120m2 καθώς και την κατασκευή των εγκαταστάσεων χώρου έψησης και ψυκτικού θαλάμου βαθιάς κατάψυξης στο χώρο αυτό επιφάνειας 60m2 περίπου.

Στις βασικές εργασίες περιλαμβάνονταν η κατασκευή του φέροντος οργανισμού, οι χωματουργικές και οι οικοδομικές εργασίες, οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλιματισμού, η κατασκευή ενός νέου WC ΑΜΕΑ κοκ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στις 180,000.00€ και οι εργασίες διήρκεσαν 40 ημερολογιακές ημέρες (Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2015), με πολλές εργασίες να πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μη διακοπεί η λειτουργία του καταστήματος.