Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός supermarket επιφανείας 3000m2 περίπου στην Λαμία. Ολοκληρώθηκε σε μόλις 5 μήνες και η κατασκευή έγινε σε δύο φάσεις:

  • Κατά την πρώτη φάση,το υφιστάμενο supermarket κατεδαφίστηκε.
  • Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου κτιρίου.

Οι εργασίες διήρκεσαν από το Νοέμβριο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2017 και ο προϋπολογισμός ανήλθε στα  3,565,000.00€ περίπου.