Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός supermarket επιφανείας 3600m2 περίπου στον Πειραιά Αττικής. Ολοκληρώθηκε σε μόλις 5 μήνες και η κατασκευή πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις:

  • Κατά την πρώτη φάση έγινε κατεδάφιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και κτιρίων στο οικόπεδο.
  • Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου κτιρίου.

Οι εργασίες διήρκεσαν από τα μέσα Ιουλίου έως αρχές του Δεκεμβρίου του 2017 και ο προϋπολογισμός ανήλθε στα  3,225,000.00€ περίπου.