Το έργο αφορά στην αποξήλωση της βάσης και υπόβασης (πρίσμα έδρασης των θεμελιοδοκών) από οπλισμένο σκυρόδεμα του γερανού Potain, που βρίσκεται δυτικά του Παρθενώνα, και στην αποκομιδή των μπαζών από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σε διάστημα 45 ημερών την Άνοιξη του 2020.