Το έργο αφορά στη γενική ανακαίνιση και αντισεισμική θωράκιση του κτιρίου των γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος επί της οδού Αλεξ. Βάκη 21 στη Χαλκίδα (όπισθεν Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής). Στις εργασίες περιλαμβάνονται η κατασκευή νέων τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και η ενίσχυση των υποστυλωμάτων, των δοκών και των πλακών με μανδύες από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Επίσης, περιλαμβάνεται η γενική ανακαίνιση, η αλλαγή διαρρυθμίσεων, η προσθήκη ανελκυστήρα και η αποκατάσταση των όψεων του καθώς και η αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1,137,000.00€ και η κατασκευή του ξεκίνησε το 2007 και ολοκληρώθηκε το 2009.