Το έργο αφορά στην ανέγερση του νέου Γενικού Λυκείου Δροσιάς στη Χαλκίδα. Στην κατασκευή περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση του αύλειου χώρου.

Η συνολική δομούμενη επιφάνεια είναι περίπου 2.300m2, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2,900,000.00€. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2011 και ολoκληρώθηκαν μέσα στο 2013.