Το έργο αφορά στην ανακαίνιση και στον εκσυγχρονισμό του καταστήματος, στην κατασκευή χώρου έψησης ψωμιού, στην κατασκευή μεγάλου ψυκτικού θαλάμου βαθιάς κατάψυξης καθώς και στην ανακατασκευή του εξωτερικού και του υπόγειου χώρου στάθμευσης.

Πιο αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:

  • Γενικές επισκευές και ανακαινίσεις. Αλλαγή διαρρυθμίσεων
  • Υποβιβασμός και ενίσχυση με ανθρακονήματα πλάκας επιφάνειας 45m2 περίπου στο χώρο του καταψύκτη
  • Τοποθέτηση υγρομόνωσης και θερμομόνωσης στο δώμα
  • Αποξήλωση κυβολίθων και τοποθέτηση ασφάλτου και διαγράμμισης στο χώρο στάθμευσης (περίπου 1.500m2)
  • Κατασκευή πολυουρεθανικού δαπέδου και διαγράμμισης στο υπόγειο χώρο στάθμευσης (περίπου 2.200m2)
  • Νέο ηλεκτρολογικό δίκτυο στο χώρο στάθμευσης (στύλοι φωτισμού, δίκτυα, φρεάτια κ.ο.κ.)

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στις 507,000.00€, οι εργασίες διήρκεσαν 50 ημερολογιακές ημέρες (Μάιος & Ιούνιος 2013), ενώ το κατάστημα έμεινε εκτός λειτουργίας για μόλις μια εβδομάδα.