Οι εργασίες ενίσχυσης είναι μέρος ενός μεγαλύτερου έργου και απαιτήθηκαν λόγω της αύξησης των φορτίων του κτιρίου. Συνίστανται στην ενίσχυση των πλακών με ανθρακοελάσματα, των δοκών με ελάσματα και ανθρακοϋφάσματα και των υποστυλωμάτων με μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος και πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 και Ιανουαρίου 2020.