Το έργο αφορά στη μελέτη και κατασκευή της ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού ενός τριώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα στη Χαλκίδα, ώστε να επιτραπεί η προσθήκη δύο ορόφων. Οι εργασίες ενίσχυσης περιελάμβαναν σημαντικές επεμβάσεις στη θεμελίωση, προσθήκη τοιχίων για την παραλαβή των στατικών φορτίων, εργασίες αποκατάστασης-ενίσχυσης διατομής των υπαρχόντων φερόντων κατακόρυφων στοιχείων (υποστυλωμάτων), εργασίες περίσφιξης και ενίσχυσης σε διάτμηση υποστυλωμάτων με ανθρακονήματα, εφαρμογή βλήτρων με χρήση εποξειδικών ρητινών κ.α.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στις 30,000.00€ περίπου. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε το Μάιο του 2008 και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.