Το έργο αφορά στην ενίσχυση πλάκας Ζoellner σε κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα στα Πετράλωνα, το οποίο υπέστη σοβαρές βλάβες από πυρκαγιά. Η ενίσχυση πραγματοποιήθηκε με μανδύες – με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στην κάτω παρειά της πλάκας και χυτό σκυρόδεμα στην πάνω παρειά της.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν το φθινόπωρο του 2013.