Το έργο περιλαμβάνει την ενίσχυση των υποστυλωμάτων ισογείου σε τριώροφο κτίριο στη Χαλκίδα, ώστε να καταστεί δυνατή η προσθήκη ενός νέου ορόφου. Η ενίσχυση έγινε με την δημιουργία μανδύα (νέων οπλισμών διαμήκων και συνδετήρων) εξωτερικά στα υποστυλώματα και αύξηση της διατομής τους με τη χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν και επεμβάσεις στη θεμελίωση, η κατασκευή ενός νέου τοιχίου αντιστήριξης και η επέκταση του κτιρίου με την προσθήκη νέων εξωστών.

Το έργο κατασκευάστηκε σε τέσσερις μήνες το χειμώνα 2011-2012.