Στο συγκεκριμένο έργο έγινε εφαρμογή βιομηχανικού δαπέδου και ακολουθήθηκαν τα εξής στάδια:
• Προετοιμασία και καθαρισμός περιοχής, όπου θα γίνει η εφαρμογή.
• Κατάλληλη προεργασία επιφάνειας σκυροδέματος με τρίψιμο, ώστε να ανοιχθούν πλήρως οι πόροι.
• Σε συνέχεια της προεργασίας αμμοβολή και έπειτα καθαρισμός επιφάνειας από σκόνες, που δημιουργήθηκαν, με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.
• Καθαρισμός επιφάνειας με ειδικό καθαριστικό διάλυμα, ώστε να απομακρυνθούν λίπη και έλαια.
• Απομάκρυνση γαλακτοποιημένων ελαίων από τους πόρους του δαπέδου με υδροβολή ζεστού νερού υψηλής πίεσης και απομάκρυνση υδάτων υδροβολής με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.
• Στέγνωμα επιφάνειας και επάλειψη εποξειδικού ασταριού στην επιφάνεια.
• Τελική επίστρωση εποξειδικής βαφής στο χρώμα επιλογής του ιδιοκτήτη.