Το έργο αφορά στον έλεγχο στατικής επάρκειας και στη μελέτη ενίσχυσης του Φ.Ο. τριώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα στη Γλυφάδα. Πραγματοποιήθηκαν ανελαστικές αναλύσεις με το πρόγραμμα SeismoBuild και με εφαρμογή του του Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2019 και η προτεινόμενη λύση ενίσχυσης περιελάμβανε νέα διατμητικά τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα περιμετρικά του κτιρίου και ενίσχυση επιλεγμένων υφιστάμενων υποστυλωμάτων με μανδύες από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και υφάσματα από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP).