Το έργο αφορά στον έλεγχο στατικής επάρκειας και στη μελέτη ενίσχυσης του Φ.Ο. οπλισμένου σκυροδέματος σεισμόπληκτων κτιρίων στο σχολικό συγκρότημα Γυμνάσιο – Λύκειο της Δ.Κ. Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού ΚΑΝΕΠΕ και του Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3. Τα τρία κτίρια του συγκροτήματος και κυρίως το ένα εξ αυτών έχουν υποστεί βλάβες μετά τον σεισμό του Ιανουαρίου του 2008, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στην τοιχοποιία με ρωγμές τύπου χιαστί και ρωγμές αποκόλλησης από υποστυλώματα και δοκούς.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2017.