Έργο κατασκευής των τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους έως 8m σε κτίριο αποθήκευσης χύδην υλικών σε μονάδα παραγωγής μαγνησίου στη Βόρεια Εύβοια.